Porakaivo

Maalämmön hyödyntäminen vaatii lämmitettävän rakennuksen viereen porattavan porakaivon, jota käytetään maalämpöpumpun lämmönlähteenä. Maalämpöpumppu hakee energiaa maaperästä, kallioperästä tai vesistöstä lämmönkeruuputkistolla. Lämmönkeruuputkisto sijoitetaan porakaivoon.

porakaivo, lämpökaivi tai energiakaivo, kaikki tarkoittaa samaa.

Porakaivon syvyys lasketaan talon lämmittämiseen tarvittavan energiatarpeen perusteella. Kaivot ovat syvyydeltään 100-200 metrin mittaisia. Porakaivon keskisyvyys Suomessa on noin 170 metriä. Vajaan 200 metrin syvyisen porakaivon tekeminen kestää noin yhden päivän.

Kaivoa ei kannata porata kahta sataa metriä syvemmäksi. Suurille rakennuksille, kuten halleille ja teollisuusrakennuksille, jotka vaativat enemmän lämpöä, porataan useampia kaivoja noin 15 metrin välein.

Porakaivo sopii pienillekin tonteille

Porakaivon syvyys riippuu myös porakaivon halkaisijasta. Useimmiten lämpökaivo on halkaisijaltaan 110–140 mm. Yleisimmin porataan halkaisijaltaan 115 millimetrin mittaisia kaivoja. Halkaisijaltaan pieniä porakaivoja pidetään leveitä tehokkaampina, koska keruputket ovat lähempänä energiaa sisällään pitävää kalliota.

Lämpökaivojen poraukset suoritetaan tarkoitukseen suunnitellun kaluston avulla. Laitteistoon kuuluu kuorma-autoon asennettu suuri kompressori, pora sekä usein myös porausjätesäiliö, johon porauksesta ylijäänyt maa-aines kerätään talteen. Pora kulkee telaketjuilla, joten sillä pääsee helposti pienille ja ahtaillekin tonteille.

Lämpökaivo nostaa rakennuksen arvoa

Porakaivon ja keruuputkiston on sijaittava omalla tontilla. Mikäli lähellä sijaitsee toinen energiakaivo, tulisi kaivojen väliin jäädä vähintään 20 metriä. Liian tiuhaan poratut maalämpöenergiakaivot saattavat varastaa energiaa toisiltaan. Maalämpöporakaivoa ei tule myöskään sijoittaa liian lähelle vesikaivoa, sillä se saattaa vaikuttaa veden laatuun.

Lämpökaivo on porattava lähelle rakennuksen teknistä tilaa niin, että ne ovat vähintään viiden metrin päässä toisistaan.

Lämpökaivon elinikä putkineen on yli sata vuotta. Tämän johdosta lämpökaivo on pitkän tähtäimen sijoitus, joka tuottaa voittoa reilusti yli sadan vuoden ajan. Lämpökaivoa voi verrata kuivumattomaan öljylähteeseen, joka tuottaa vihreää energiaa koko rakennuksen eliniän. Sijoitus maalämpöjärjestelmään nostaa myös rakennuksen arvoa.

Maalämpökaivon poraamiseen on hankittava lupa kunnalta.